Biuro Budowlane

Alicja Buśka

tel.kom.: +48 511 790 346
e-mail: biuro@biurobudowlane.pl

Oprogramowanie dla budownictwa

Ścieżka: Programy / ABC Narzędzia / Belki

ABC Narzędzia - Belki

Wymiarowanie zbrojenia poprzecznego belek wg PN2002 z uwzględnieniem skręcania.

Moduł ten na podstawie danych belki wyeksportowanych z programu ABC Płyta oblicza zbrojenie poprzeczne (strzemiona) na ścinanie, na skręcanie oraz równocześnie na ścinanie i skręcanie.

Wyniki wymiarowania umieszcza w pliku dwg (na rzucie stropu) w formie nadającej się do bezpośredniego umieszczenia na schemacie stropu w projekcie lub przekazania asystentowi wykonującemu rysunek zbrojenia.

Program zapisuje w pliku dwg wszelkie dane belki i umożliwia późniejszą szybką zmianę ustawień wymiarowania i ponowne przeliczenie belki, np. zmianę średnicy strzemion, ilości ich ramion, kąta teta, klasy stali, betonu itd.

Moduł ten uzupełnia brak możliwości wymiarowania strzemion w programie ABC Płyta.

Zaletą w stosunku do konkurencyjnych sposobów wymiarowania zbrojenia na ścinanie i skręcanie (Kalkulator żelbetu Robot Office, skrypty Mathcada, arkusze Excela) jest wymiarowanie całej belki wraz z ustaleniem długości stref zagęszczenia strzemion a nie tylko sprawdzanie jednego przekroju belki.

Ponadto proces wymiarowania jest w dużym stopniu zautomatyzowany, wystarczy zaznaczyć belkę w ABC Płycie, skopiować dane do schowka i wkleić  do programu.

Opis poleceń

Poniżej znajduje się spis dostępnych poleceń wraz z ich opisem.
PBB (zbrojenie poprzeczne) - główne polecenie modułu, które uruchamia okienko wymiarowania belki.
  • Nowa - uruchamia puste okienko wymiarowania belki
  • <Istniejąca> - program prosi użytkownika o wskazanie belki istniejącej i otwiera okienko wymiarowania wypełnione danymi wybranej belki.

Sposób pracy z programem

Zwymiarowanie belki przebiega następująco:

Założenia obliczeniowe

Obliczenia strzemion wykonywane są wg algorytmu normy żelbetowej PN2002.
Obliczanie wspólnych strzemion na ściananie i skręcanie odbywa się przy założeniu, że strzemiona zewnętrzne pracują na ściananie i skręcanie a strzmiona wewnątrz belki pracują tylko na ściananie.
Uwaga! Należy pamiętać, że ABC Płyta do wersji 6.14 daje nieprawidłowe wyniki sił wewnętrznych dla belek ułożonych ukośnie. Dlatego w tych wersjach programu ABC Płyta przed oczytaniem sił należy obrócić cały model w taki sposób, aby dana belka była ułożona pionowo lub poziomo. Dopiero wersja 6.15 (styczeń 2015) programu ABC Płyta podaje prawidłowe wyniki również dla belek ukośnych. Zachęcamy do aktualizacji.

Przykładowe pliki

Filmy instruktażowe

Aktualności

Dostępna jest wersja dla GStarCAD 2021

copyright © Alicja Buśka lh

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM