Biuro Budowlane

Alicja Buśka

tel.kom.: +48 511 790 346
e-mail: biuro@biurobudowlane.pl

Oprogramowanie dla budownictwa

Ścieżka: Programy / ABC Narzędzia / Instalacja

ABC Narzędzia - Instalacja

Instalator

Przed instalacją (a właściwie jeszcze przed zakupem programu) należy sprawdzić wymagania sprzętowe, systemowe i programowe.

Na tym samym komputerze można zainstalować ABC Narzędzia dla różnych programów CAD, jednak muszą to być oddzielne instalacje - zainstalowane w różnych katalogach dysku.

Program ABC Narzędzia 2014 dostarczany jest z instalatorem w postaci pliku exe. Instalator należy uruchomić i postępować wg pojawiających się instrukcji.

Wszystkie programy CAD powinny być wyłączone.

W trakcie instalacji może pojawić się pytanie o hasło. Hasło znajduje się w wiadomości e-mail otrzymanej wraz z linkiem do pobrania programu lub bezpośrednio od nas.

W trakcie instalacji może pojawić się pytanie o nr licencji. W takim przypadku należy włożyć posiadany klucz zabezpieczający do portu USB. Instalator umożliwi instalację tylko jeśli uzytkownik posiada licencję na daną platformę CAD.

Kluczowym etapem instalacji jest wybór składników instalacji. 

Grupa Pliki wspólne powinna być zawsze zaznaczona.

Grupa Platforma CAD umożliwia wybór między wersjami:

Grupa Biblioteka obsługi kluczy USB zawiera pozycje:

Wybór jednej z tych dwóch pozycji zależy od rodzaju posiadanego klucza USB. Dla kluczy z zegarem (klucz szary) należy zaznaczyć pozycję drugą (seria 2). W pozostałych przypadkach pierwszą (seria 1).

Wybór biblioteki nie pasującej do klucza spowoduje, że klucz nie będzie widoczny dla ABC Narzędzi - brak licencji.

W przypadku instalowania aktualizacji można odznaczyć niektóre pozycje listy. Np. w przypadku gdy instalowana jest poprawka, zaznaczona może być jedynie grupa Platforma CAD. Instalator pominie instalację pozostałych składników.

Po zakończeniu pracy instalatora należy dokończyć instalowanie programu dodając w AutoCAD/BricsCAD/ZwCAD/GStarCAD ścieżkę do katalogu programu i pasek narzędziowy. 

Uwaga! W niektórych systemach operacyjnych, dla prawidłowego działania nakładki ABC Narzędzia konieczne jest uruchamianie programu CAD jako administarator (menu pod prawym przyciskiem myszy Uruchom jako administrator, lub zaznaczenie tej opcji we właściwościach pliku).

Uwaga! Instalator wymaga, aby format daty i godziny w systemie operacyjnym był taki jak na załączonym poniżej zrzucie ekranu. 

Te ustawienia można zmienić w Panelu Sterowania - Region i język. W przeciwnym przypadku będzie się pojawiał błąd:

Taki błąd często pojawia się w Windows 10, zmiana formatu daty pomaga.

Instalacja w AutoCAD 

Sposób postępowania krok po kroku: 

 1. W przypadku wersji AutoCAD 2010 i nowszych najpierw należy zainstalować środowisko VBA. W starszych wersjach jest ono zainstalowane przez instalator AutoCADa.

  Pakiet instalacyjny VBA (VBA Enabler) odpowiedni dla wersji posiadanego AutoCADa, należy pobrać  ze strony www: http://www.autodesk.com/vba-download.
  Dla starszych wersji ze strony: https://www.cadstudio.cz/..., a następnie uruchomić go i postępować wg pojawiających się instrukcji. 
 2. W programie AutoCAD należy przejść do menu Tools\Options...\Profiles (Narzędzia\Opcje...\Profile).
 3. Zaznaczyć aktualny profil i nacisnąć przycisk Export... a następnie podać nazwę kopii profilu. Dzięki temu w razie problemów zawsze będzie można wrócić do poprzednich ustawień używając przycisku Import... a następnie Set Current.
 4. Przejść do zakładki Files (Pliki).
 5. Zaznaczyć pozycję Support File Search Path (zazwyczaj pierwsza na liście)
 6. Nacisnąć przycisk Add (Dodaj).
 7. Nacisnąć przycisk Browse (Przeglądaj) i wskazać katalog programu (zazwyczaj "c:\ABCNarzedzia").
 8. Na końcu listy powinna pojawić się ścieżka do katalogu programu (zazwyczaj "c:\ABCNarzedzia").
 9. Nacisnąć przycisk Browse (Przeglądaj) i wskazać katalog pliku dvb (zazwyczaj "c:\ABCNarzedzia\Program").
 10. Na końcu listy powinna pojawić się ścieżka do katalogu pliku dvb (zazwyczaj "c:\ABCNarzedzia\Program").
 11. Nacisnąć przycisk OK w okienku Options (Opcje).
 12. Następnie należy w linii poleceń AutoCADa wpisać polecenie "_cuiload"
 13. W okienku Load/Unload Customizations nacisnąć przycisk Browse... i wybrać plik ABCNarzędzia.cui (lub inny plik cui zależnie od instalowanego modułu) znajdujący się w katalogu programu w podkatalogu "Paski" (zazwyczaj znajduje się on w lokalizacji ."c:\ABCNarzedzia\Paski\ABCNarzedzia.cui")
 14. Nacisnąć przycisk Load.
 15. Nacisnąć przycisk Close.
 16. W polu roboczym programu powinny pojawić się paski narzędziowe nakładki ABC Narzędzia i menu. Jeśli pasków nie widać być może są ukryte i wtedy należy klliknąć prawym przyciskiem myszki w wolnym obszarze pasków narzędziowych. Powinno się pojawić menu z dostępnymi kategoriami pasków m.in. powinna się tam znajdować pozycja ABC Narzędzia.

  Paski narzędziowe programu ABC Narzędzia

 17. Sposób ładowania programu do AutoCAD jest następujący: najpierw poprzez plik systemowy "acad.lsp" ładowany jest plik ABCNarzedziaXXX.dvb, następnie poprzez plik systemowy "acaddoc.lsp" ładowane są poszczególne polecenia. AutoCAD powinien być skonfigurowany w taki sposób, aby plik "acad.lsp" był ładowany przy uruchomieniu AutoCADa a plik "acaddoc.lsp" był ładowany przy wczytywaniu każdego dokumentu (pliku dwg) do AutoCADa. Zmienna systemowa "ACADLSPASDOC" powinna być ustawiona na "0".
 18. Zamknąć i ponownie uruchomić program AutoCAD.
 19. Podczas uruchamiania AutoCADa powinno się pojawić okienko z pytaniem o uruchamianie makr (o ile wcześniej nie zostało wyłączone).
  W okienku należy nacisnąć przycisk środkowy "Enable Macros". Jeśli nie chcemy, aby to okienko pojawiało się w przyszłości należy odznaczyć opcję "Zawsze pytaj..." (ze świadomością, że pozwalamy na uruchamianie również innych makr a nie tylko makr programu ABC Narzędzia).
 20. W AutoCAD 2014 i wyższych może pojawiać się okienko z pytaniem o uruchomienie pliku wykonywalnego z niezaufanej lokalizacji.
  Okienko może pojwić się 3 razy dla pliku "acad.lsp", "acaddoc.lsp" i "ABCNarzedzia*.dvb". Należy nacisnąć przycisk Load.
  Aby się pozbyć tych okienek należy dodać ścieżki do sekcji Trusted locations  menu Tools\Options...\Files

Jeśli po uruchomieniu AutoCADa polecenia nakładki ABC Narzędzia nie działają, przyczyną może być niewczytanie pliku "ABCNarzedziaXXX.dvb" z powodu wcześniejszego zablokowania przez użytkownika wczytywania makr. Należy wtedy przejść do menu Tools - Macros... - Options i zaznaczyć opcję "Enable macro virus protection".

W AutoCAD 2014 (i późniejszych) występuje problem dotyczący kasowania przez program ścieżki roboczej (patrz punkt 5 powyższej procedury instalacji). Jeśli program nie znajdzie ścieżki (bo np. program był zainstalowany na dysku zewnętrznym, który jest w tym momencie odłączony), to kasuje ją. Należy w takim przypadku ponownie ją dodać do listy.

Procedurę instalacji ilustruje film instruktażowy (pokazuje instalację w AutoCAD 2009):


Instalacja w BricsCAD

Sposób postępowania krok po kroku:
 1. W programie BicsCAD Pro należy przejść do menu Ustawienia\Ustawienia\Opcje programu\Pliki\Ścieżka dostępu do plików pomocniczych.
 2. Nacisnąć przycisk Dodaj folder.
 3. Nacisnąć przycisk "..." i wskazać katalog programu (zazwyczaj "c:\ABCNarzedzia").
 4. Na końcu listy powinna pojawić się ścieżka do katalogu programu (zazwyczaj "c:\ABCNarzedzia").
 5. Nacisnąć przycisk OK w okienku Lista folderów a następnie Ustawienia.
 6. Następnie należy w linii poleceń BricsCADa wpisać polecenie "_cuiload"
 7. W okienku Grupy dostosowania nacisnąć przycisk "..." i wybrać plik ABCNarzędzia.cui (lub o podobnej nazwie) znajdujący się w katalogu programu w podkatalogu "Paski" (zazwyczaj znajduje się on w lokalizacji "c:\ABCNarzedzia\Paski\ABCNarzedzia.cui")
 8. Nacisnąć przycisk Wczytaj.
 9. Nacisnąć przycisk Zamknij.
 10. W polu roboczym programu powinien pojawić się pasek narzędziowy nakładki ABC Narzędzia
 11. Zamknąć i ponownie uruchomić program.
 12. Podczas uruchamiania programu może się pojawić komunikat opisany w procedurze instalacji w AutoCAD. Postępowanie w BricsCAD jest analogiczne jak w AutoCAD.
 13. Sprawdzić jaka wersja VBA jest zainstalowana i ewentualnie doinstalować wersję 6.5. Procedura opisana w punkcie znajdującym się poniżej "Instalacja VBA 6.5 w BricsCAD". 
 14. Jeśli nakładka ABC Narzędzia nie uruchamia się automatycznie to można ją uruchomić 'ręcznie' analogicznie jak w AutoCAD.

Instalacja VBA 6.5 w BricsCAD

Najpierw należy sprawdzić jaka wersja VBA jest zainstalowana dla BricsCAD. W tym celu należy przejść do menu Narzędzia - VBA - Visual Basic for Applications (skrót Alt+F11), następnie menu Help - About Microsoft Visual Basic... W okienku powinna być informacja"Microsoft Visual Basic 6.5" jak na poniższym zrzucie.

Jeśli w okienku jest informacja "Microsoft Visual Basic 6.3" lub niższa wersja, to należy doinstalować Microsoft Visual Basic 6.5. W tym celu należy pobrać wersjęi instalacyjną programu ZwCAD+ i zainstalować na danym komputerze. Wraz z tym programem zostanie zainstalowane środowisko VBA w wersji 6.5. Nastepnie program ZwCAD+ można odinstalować, VBA pozostanie w nowszej wersji.

Instalacja w ZwCAD+

Sposób postępowania krok po kroku:
 1. W programie ZwCAD+ należy przejść do menu Narzędzia\Opcje...\Pliki\Ścieżka dostępu do plików pomocy (analogicznie jak w AutoCAD).
 2. Nacisnąć przycisk Dodaj.
 3. Nacisnąć przycisk "Przeglądaj" i wskazać katalog programu (zazwyczaj "c:\ABCNarzedzia").
 4. Na końcu listy powinna pojawić się ścieżka do katalogu programu (zazwyczaj "c:\ABCNarzedzia").
 5. Nacisnąć przycisk OK w okienku Lista folderów a następnie Ustawienia.
 6. Następnie należy w linii poleceń ZwCAD+ wpisać polecenie "_MENULOAD".

 7. W okienku Dostosowanie menu nacisnąć przycisk "Przeglądaj..." i wybrać plik ABCNarzędzia*.mnu (lub ABCNarzędzia*.mns) znajdujący się w katalogu programu w podkatalogu "Paski" (zazwyczaj znajduje się on w lokalizacji "c:\ABCNarzedzia\Paski\ ABCNarzedzia.mnu/mns")
 8. Nacisnąć przycisk Wczytaj.
 9. Nacisnąć przycisk Zamknij.
 10. W polu roboczym programu powinien pojawić się pasek narzędziowy nakładki ABC Narzędzia
 11. Zamknąć i ponownie uruchomić program.
 12. Podczas uruchamiania programu może się pojawić komunikat opisany w procedurze instalacji w AutoCAD. Postępowanie w ZwCAD+ jest analogiczne jak w AutoCAD.
 13. Jeśli nakładka ABC Narzędzia nie uruchamia się automatycznie to można ją uruchomić 'ręcznie' analogicznie jak w AutoCAD. Pliki VBA w ZwCAD+ mają rozszerzenie "*.zpvb".

Instalacja w ZwCAD 2019 i nowszych

Sposób postępowania krok po kroku:
 1. W programie ZwCAD 2019 i nowszych należy przejść do menu Narzędzia\Opcje...\Pliki\Ścieżka dostępu do plików pomocy (analogicznie jak w AutoCAD).
 2. Nacisnąć przycisk Dodaj.
 3. Nacisnąć przycisk "Przeglądaj" i wskazać katalog programu (zazwyczaj "c:\ABCNarzedzia").
 4. Na końcu listy powinna pojawić się ścieżka do katalogu programu (zazwyczaj "c:\ABCNarzedzia").
 5. Nacisnąć przycisk Dodaj.
 6. Nacisnąć przycisk "Przeglądaj" i wskazać katalog programu (zazwyczaj "c:\ABCNarzedzia\Paski\Ikony").
 7. Na końcu listy powinna pojawić się ścieżka do katalogu programu (zazwyczaj "c:\ABCNarzedzia\Paski\Ikony").
 8. Nacisnąć przycisk OK w okienku Lista folderów a następnie Ustawienia.
 9. Następnie należy w linii poleceń ZwCAD wpisać polecenie "_MENULOAD".

 10. W okienku Dostosowanie menu nacisnąć przycisk "Przeglądaj..." i wybrać plik ABCNarzędzia*.mnu (lub ABCNarzędzia*.mns) znajdujący się w katalogu programu w podkatalogu "Paski" (zazwyczaj znajduje się on w lokalizacji "c:\ABCNarzedzia\Paski\ ABCNarzedzia.mnu/mns")
 11. Nacisnąć przycisk Wczytaj.
 12. Nacisnąć przycisk Zamknij.
 13. W polu roboczym programu powinien pojawić się pasek narzędziowy nakładki ABC Narzędzia
 14. Zamknąć i ponownie uruchomić program.
 15. Podczas uruchamiania programu może się pojawić komunikat opisany w procedurze instalacji w AutoCAD. Postępowanie w ZwCAD jest analogiczne jak w AutoCAD.
 16. Jeśli nakładka ABC Narzędzia nie uruchamia się automatycznie to można ją uruchomić 'ręcznie' analogicznie jak w AutoCAD. Pliki VBA w ZwCAD 2019i nowszych mają rozszerzenie "*.zvb".

Instalacja w GStarCAD

Sposób postępowania krok po kroku:
 1. W programie GStarCAD 2021 i nowszych należy przejść do menu Narzędzia\Opcje...\Pliki\Ścieżka wyszukiwania plików pomocniczych (analogicznie jak w AutoCAD).
 2. Nacisnąć przycisk Dodaj.
 3. Nacisnąć przycisk "Przeglądaj" i wskazać katalog programu (zazwyczaj "c:\ABCNarzedzia").
 4. Na końcu listy powinna pojawić się ścieżka do katalogu programu (zazwyczaj "c:\ABCNarzedzia").
 5. Nacisnąć przycisk OK w okienku Lista folderów a następnie Ustawienia.
 6. Następnie należy w linii poleceń GStarCAD wpisać polecenie "_MENULOAD". Analogicznie jak np. w Autocad.
 7. W okienku Wczytaj/usuń Ustawienia Użytkownika, nacisnąć przycisk "Przeglądaj..." i wybrać plik ABCNarzędzia.cui (lub inny plik cui zależnie od instalowanego modułu) znajdujący się w katalogu programu w podkatalogu "Paski" (zazwyczaj znajduje się on w lokalizacji ."c:\ABCNarzedzia\Paski\ABCNarzedzia.cui")
 8. Nacisnąć przycisk Wczytaj.
 9. Nacisnąć przycisk Zamknij.
 10. W polu roboczym programu powinien pojawić się pasek narzędziowy nakładki ABC Narzędzia
 11. Następnie należy w linii poleceń GStarCAD wpisać polecenie "_APPLOAD". 
 12. W okienku nacisnąć przycisk Wczytaj

 13. A w następnym okienku Dodaj... i odnaleźć plik "gcaddoc.lsp" znajdujący się w katalogu ABC Narzędzi, zazwyczaj w "c:/ABCNarzedzia"

  Ten plik zawiera definicje poleceń wpisywanych z klawiatury. Dzięki tej operacji plik będzie wczytywany przy każdym otwarciu rysunku.
 14. Zamknąć i ponownie uruchomić program.
 15. Podczas uruchamiania programu może się pojawić komunikat opisany w procedurze instalacji w AutoCAD. Postępowanie w GStarCAD jest analogiczne jak w AutoCAD.
 16. Jeśli nakładka ABC Narzędzia nie uruchamia się automatycznie to można ją uruchomić 'ręcznie' analogicznie jak w AutoCAD. Pliki VBA w GStarCAD 2021 i nowszych mają rozszerzenie "*.vbi".

Uruchamianie 'ręczne'

Nakładka ABC Narzędzia w przypadku standardowej instalacji powinna uruchamiać się automatycznie podczas startu programu CAD.

Jeśli plik główny nakładki został wczytany w linii poleceń powinien się pojawić wpis w rodzaju:

ABC Narzedzia: Wykryta wersja *cada: 19.0 x86 BricsCAD
: _-vbaload
Otwórz projekt VBA: Program\AbcNarzedzia2014-bcv14-32bit.dvb

Jeśli nakładka ABC Narzędzia nie uruchamia się automatycznie (przyczyną może być np. konflikt z innymi nakładkami lub nietypowe ustawienia programu CAD), zawsze można uruchomić ją 'ręcznie':

 1. Przejść do menu Narzędzia - Macro - VBA Manager... (w BricsCAD menu Narzędzia - VBA - Menadżer projektu...; w ZwCAD+ menu Narzędzia - Macro: - Zarządzanie makrami VBA...) Jeśli w okienku managera na liście nie ma ścieżki do pliku "dvb" (w ZwCAD+ "zpvb") ABC Narzędzi, to znaczy, że nakładka nie została wczytana automatycznie. 
 2. Nacisnąć przycisk Load... (Wczytaj...) i odnaleźć plik "ABCNarzedzia*.dvb" (w ZwCAD+ "zpvb"), który znajduje się w katalogu ABCNarzedzia/Program. Nazewnictwo plików:
  - AutoCAD 2009-2013 - AbcNarzedzia2014-ac2009-32bit.dvb
  - AutoCAD 2014-2016 - AbcNarzedzia2014-ac2014-64bit.dvb
  - BricsCAD v14 - AbcNarzedzia2014-bcv14-32bit.dvb
  - BricsCAD v15 - AbcNarzedzia2014-bcv15-32bit.dvb
  - BricsCAD v16 - AbcNarzedzia2014-bcv16-32bit.dvb
  - ZwCAD+ 2015 - AbcNarzedzia2014-zw2015-32bit.zpvb
  Na liście powinna pojawić się ścieżka do pliku ABC Narzędzi.
 3. Następnie nacisnąć Close (Zamknij). 
 4. Alternatywnie do powyższych punktów można użyć polecenia _VBALOAD. 
 5. Przejść do menu Narzędzia - Load application... (Wczytaj aplikacje...) i wskazać plik z poleceniami "acaddoc.lsp" (w przypadku ZwCAD+ może to być również plik "zwcaddoc.lsp"), który znajduje się w katalogu ABCNarzedzia. Ten plik można również dodać do Startup, będzie wtedy wczytywany przy każdym otwarciu rysunku.
 6. Nacisnąć przycisk Load (Wczytaj lub Dodaj). 
 7. Po wykonaniu tej procedury polecenia nakładki ABC Narzędzia powinny działać prawidłowo.

Do uruchamiania poleceń programu ABC Narzędzia nie jest konieczny pasek narzędziowy. Można się posługiwać wyłącznie poleceniami wpisywanymi z klawiatury.

Klucz USB

Dla prawidłowego działania nakładki ABC Narzędzia potrzebny jest jeszcze zabezpieczający klucz USB umieszczony w porcie USB komputera.

Klucz sprzętowy USB jest zabezpieczeniem, chroniącym zakupione przez Państwa oprogramowanie przed nieuczciwymi użytkownikami. Nakładka będzie działała prawidłowo wtedy, kiedy klucz USB będzie znajdował się w porcie USB komputera, na którym została zainstalowana.

Nakładkę można zainstalować na kilku komputerach i przenosić klucz zabezpieczający USB pomiędzy nimi. Do jednego komputera może być w danej chwili podłączony wyłącznie jeden klucz USB.


Aktualności

Dostępna jest wersja dla GStarCAD 2021

copyright © Alicja Buśka lh

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM