Biuro Budowlane

Alicja Buśka

tel.kom.: +48 511 790 346
e-mail: biuro@biurobudowlane.pl

Oprogramowanie dla budownictwa

Ścieżka: Programy / ABC Narzędzia / Mapy zbrojenia

ABC Narzędzia - Mapy zbrojenia

Importowanie map zbrojenia z programu ABC Płyta do programów CAD.

Mapy przedstawiane są w formie izolinii oraz opisu zbrojenia w mm2/m lub opisu symbolicznego wg legendy. Dla każdej grubości płyty i dla każdego kierunku można zadać inną grupę zakresów zbrojenia (np. dla belek, dla płyty górą, dla płyty dołem itd.). Każdy zakres zbrojenia może składać się z prętów o różnych średnicach np. #12co200 + #16co200.

Wynikiem pracy modułu jest mapa zbrojenia z dokładnym określeniem sposobu zbrojenia w postaci średnic prętów i ich ilości.

Wersja 2014 wprowdza wiele nowości:

Opis poleceń

Poniżej znajduje się spis dostępnych poleceń wraz z ich opisem.
PBZBI (importuj) - importuje mapę zbrojenia z plików tekstowych zapisanych w programie ABC Płyta (Wymiarowanie - Zbrojenie - Zapis do plików - Tekstowych).
Możliwe jest wskazanie plików zbrojenia z kilku wariantów obliczeniowych danej płyty (program wybierze największe wartości zbrojenia w każdym elemencie z każdego wariantu).
Zapisując zbrojenie w programie ABC Płyta należy pamiętać, żeby zawsze zapisywać co najmniej dwa pliki tekstowe tj. zbrojenie zadane i zbrojenie niezbędne.
Użytkownik może podać ilości zbrojenia podstawowego dla każdej grubościi, kierunku (oraz zbrojenia dolnego i górnego), program wyświetli wtedy na mapie zbrojenie tylko konieczne dozbrojenia. 
Program uwzględnia ukośny kierunek zbrojenia zadany w ABC Płycie a także obszary zbrojenia po łuku.
Belki PBZBA (aktualizuj) - aktualizuje mapę zbrojenia wg zadanych przedziałów zbrojenia. Okienko aktualizacji posiada generator dozbrojeń umożliwiający szybkie stworzenie zestawów zbrojenia dla poszczególnych obszarów grubości płyty, kierunku, góry/dołu. Mapy zbrojenia mogą być prezentowane w formie izolinii z opisem symbolicznym (wraz z legendą) lub opisem w mm2/m (można też wyświetlać inne dane np. grubość płyty, procent zbrojenia). Opcje wyświetlania pozwalają na zmianę wielkości tekstu opisów, wyświetlaniew tle mapy zbrojenia, siatki MES i położenia podpór z modelu MES itp.
Polecenie generuje również legendę, która może zawierać wszytkie zakresy i rodzaje zbrojenia lub tylko te wykorzystane na danej mapie zbrojenia.
Każdy opis zbrojenia znajdujący się na mapie posiada etykietę (pojawiającą się po najechaniu myszką), która zawiera: symbol zbrojenia wg legendy, całkowitą ilość zbrojenia w mm2/m, ilość zbrojenia ponad siatkę podstawową w mm2/m, procent zbrojenia, grubość płyty, opis zbrojenia w formie czytelnej (np. #12co200+#16co200).
Polecenie uwzględnia dozbrojenia znajdujące się na mapie zbrojenia.
PBZBD (dozbrojenie) - wstawia dozbrojenie na mapę zbrojenia. Dozbrojenie jest blokiem dynamicznym symbolizującym obszar zbrojenia. Blok posiada następujące parametry i możliwości:
  • można wpisać w nim nazwę dozbrojenia.
  • można wpisać w nim ilość zbrojenia w mm2/m lub w postaci czytalnej np. 5#12, #12co200, #12co200+#16co200, 5#20/250 dla jednego z kierunków (X, Y). Wpisuje się wartość dodanego zbrojenia a nie tak jak w ABC Płycie całkowitą wartość zbrojenia. 
  • bloki dozbrojeń umieszcza się na mapie zbrojenia w miejscach wymaganych dozbrojeń. Można umieszczać wiele bloków dozbrojeń na tym samym obszarze mapy zbrojenia - wartości zbrojenia są sumowane.
  • podczas aktualizacji mapy zbrojenia dozbrojenia są odejmowane od zbrojenia w mapie.
  • blok dozbrojenia daje możliwość zdefiniowania długości zakotwienia prętów. Podczas aktualizacji mapy zbrojenia, długość zakotwienia jest pomijana, a równocześnie jest uwzgleniana w zestawieniach dozbrojeń.

PBZBW (zaznaczenie) - zaznacza elementy zbrojenia i wykonuje na nich różne operacje. Należy zaznaczyć obszar zbrojenia przy czym ważne jest, aby zaznaczony został także blok mapy zbrojenia (prostokąt zaznaczenia od prawej do lewej). Operacje:
  • Zmiana wartości zbrojenia na zadany procent grubości płyty (np. 0,5%). Opcja przydatna w sytuacji gdy chcemy zwiększyć zbrojenie nad słupem ze względu na przebicie.
  • Zamiana wartości zbrojenia na zbrojenie średnie. Opcja przydatna w sytuacji konieczności uśrednienia zbrojenia nad słupem. 
  • Zamiana wartości zbrojenia na 0. Opcja przydatna w sytuacji gdy dla pewnych obszarów nie chcemy uwzględniać zbrojenia wyliczonego przez program.
  • Powrót do oryginalnego zbrojenia.
  • Napisz do nas aby zaproponować inne operacje, które wg Ciebie są przydatne.
PBZBZ (zestawienia) - generuje zestawienie dozbrojeń i zbrojenia podstawowego. Fragment tabeli zestawienia:

PBZBK (kalkulator zbrojenia) - uruchamia kalkulator zbrojenia. Kalkulator ten służy do przeliczania zbrojenia i wyszukiwania dozbrojeń. Kalkulator posiada wiele opcji. Zbrojenie można wprowadzać w mm2/m lub w formacie opisowym np.:
- 5#12 - 5 prętów #12 na mb,
- 5#12/250 - 5 prętów #12 na 250mm (czyli 20 szt. na mb, jest to sposób opisu stosowany w przypadku przeliczania zbrojenia belek),
#12co200 - pręt #12 co 200mm  
- #12co200+#16co100 - pręt #12 co 200mm i pręt #16 co 100mm.
Można wyszukiwać wg ilości lub rozstawów. Uwzględniać dozbojenia składające się z prętów o jednej średnicy oraz z prętów o kilku średnicach (do 3). 
Wybrane dozbrojenia można wstawić na mapę zbrojenia.
Na poniższym zrzucie widać okno kalkulatora, zakładka Szukaj wg rozstawów i wg ilości:

i zakładka Przelicz:
PBZBDX (pokaż/ukryj dx) - pokazuje/ukrywa warstwę zbrojenia DX (dolne x). Polecenie przydatne jeśli wszystkie warstwy zbrojenia są wyświetlane w trybie jedna na drugiej.
PBZBDY (pokaż/ukryj dy) - pokazuje/ukrywa warstwę zbrojenia DY (dolne y). Polecenie przydatne jeśli wszystkie warstwy zbrojenia są wyświetlane w trybie jedna na drugiej.
PBZBGX (pokaż/ukryj gx) - pokazuje/ukrywa warstwę zbrojenia GX (górne x). Polecenie przydatne jeśli wszystkie warstwy zbrojenia są wyświetlane w trybie jedna na drugiej.
PBZBGY (pokaż/ukryj gy) - pokazuje/ukrywa warstwę zbrojenia GY (górne y). Polecenie przydatne jeśli wszystkie warstwy zbrojenia są wyświetlane w trybie jedna na drugiej.
PBZBS (pokaż/ukryj siatkę MES) - pokazuje/ukrywa warstwę z siatką MES (z zarysem siatki MES zaimportowanym razem ze zbrojeniem).
PBZBU (ukryj zbrojenie) - ukrywa wszystkie warstwy ze zbrojeniem. Polecenie przydatne jeśli wszystkie warstwy zbrojenia są wyświetlane w trybie jedna na drugiej.

Sposób pracy z programem

Przykładowe pliki

Filmy instruktażowe

Aktualności

Dostępna jest wersja dla GStarCAD 2021

copyright © Alicja Buśka lh

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM