Biuro Budowlane

Alicja Buśka

tel.kom.: +48 511 790 346
e-mail: biuro@biurobudowlane.pl

Oprogramowanie dla budownictwa

Ścieżka: Programy / ABC Narzędzia / Modele prętowe

ABC Narzędzia - Modele prętowe


Eksportowanie modelu prętowego 3D lub 2D utworzonego w progamie AutoCAD /BricsCAD /ZwCAD /GStarCAD w postaci linii do programu ABC Rama 3D oraz Rm-Win. Sprawdzenie, modyfikacja modelu prętowego, oraz importowanie go z plików programu ABC Rama 3D.

Wersja 2014 wprowadza wiele zmian:

Opis poleceń

Poniżej znajduje się spis dostępnych poleceń wraz z ich opisem.
PBP3D (eksport 3D) - Eksportuje model prętowy 3D do plików tekstowych programu ABC Rama 3D. Model prętowy należy narysować w programie CAD w postaci linii (polecenie Line). W okienku eksportu należy podać ścieżki do plików tekstowych węzłów i prętów. Pokolorowanie prętów w programie CAD spowoduje utworzenie w programie ABC Rama 3D przekroju dla każdej grupy prętów oznaczonej kolorem.
PBPI3D (import 3D) - Importuje model prętowy 3D z plików tekstowych programu ABC Rama 3D.
PBPS (sprawdź) - Sprawdza i oznacza błędy w modelu prętowym. Legenda oznaczeń:
- Niebieski okrąg - środek zbyt krótkiego elementu
- Żółty okrąg - węzeł, w którym kończy się tylko jeden element (element podświetlony)
- Czerwony okrąg - węzły znajdujące się zbyt blisko siebie.
Ponadto elementy prętowe, które zawierają błędne węzły lub są zbyt krótkie są podświetlane.
Opcje:
 • Jednostka, w której model jest narysowany: (mIlimetry/Centymetry/Metry)
 • Zaznacz węzły jeśli odległość jest mniejsza niż
 • Zaznacz elementy jeśli długość jest mniejsza niż
PBPRW (eksport do Rm-Win) - Eksportuje zaznaczone linie do pliku tekstowego programu Rm-Win (plik *.rmt). Zaznaczone linie powinny znajdować się na jednej płaszczyźnie dowolnie zorientowanej w przestrzeni. Program poprosi użytkownika o zdefiniowanie układu współrzędnych (płaszczyzny - 3 punkty). Dzięki temu w sposób szybki i łatwy można eksportować do Rm-Win płaskie fragmenty modelu 3D konstrukcji.
Pręty znajdujące się poza wskazaną płaszczyzną program eksportuje jako zrzutowane na tę płaszczyznę.
PBNRL (rozbij lub połącz linie) - Skupia polecenia dotyczące opracji na liniach. Opcje:
 • Rozbij - Dzieli przecinające się linie w miejscach przecięć lub łączy odcinki leżące na tej samej prostej. Polecenie to ma za zadanie ułatwienie rysowania modelu dzięki możliwości rysowania prętów w całości bez konieczności dzielenia ich w każdym dochodzącym węźle. Należy pamiętać, że operacja podziału jest możliwa tylko wtedy gdy pręty stykają się w dokładnie tym samym punkcie.
  Dla wygody użytkownika w miejscach podziału polecenie rysuje punkty AutoCAD (AcadPoint). Sposób pokazywania punktów w AutoCAD można zmienić w menu Format  - Point style... 
 • Połącz - Łączy rozbite linie - odwrotność polecenia Rozbij.
 • Sprawdź - odpowiednik PBPS (sprawdź).
 • połącz-Węzły - Służy do naprawiania modelu prętowego. Łączy węzły znajdujące się blisko siebie, oraz usuwa zbyt krótkie linie. Na koniec uruchamiane jest polecenie  PBPS (sprawdź). Opcje:
  • Jednostka, w której model jest narysowany: (mIlimetry/Centymetry/Metry)
  • Napraw węzły jeśli odległość jest mniejsza niż
  • Usuń elementy jeśli długość jest mniejsza niż

Sposób pracy z programem

Przykładowe pliki

Filmy instruktażowe

Aktualności

Dostępna jest wersja dla GStarCAD 2021

copyright © Alicja Buśka lh

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM