Biuro Budowlane

Alicja Buśka

tel.kom.: +48 511 790 346
e-mail: biuro@biurobudowlane.pl

Oprogramowanie dla budownictwa

Ścieżka: Programy / ABC Narzędzia / Porównanie wersji

ABC Narzędzia - Porównanie wersji

Nakładka ABC Narzędzia jest udostępniana w dwóch wersjach: pełnej oraz Demo. Wersja/tryb Demo jest nieodpłatna lecz posiada ograniczenia funkcjonalne i jest przeznaczona do użytku niekomercyjnego

Tryb/wersję Demo udostępniliśmy po to, by każdy mógł sprawdzić działanie programu przed jego zakupem.

Tryb/wersja Demo poza poniżej opisanymi różnicami działa tak samo jak wersja pełna. Również jej instalacja przebiega w taki sam sposób jakinstalacja wersji pełnej.

Poniżej przedstawiamy porównanie obu wersji.

Moduł/funkcjonalność  ABC Narzędzia 2014 Demo ABC Narzędzia 2014
Cechy ogólne
- Cena bezpłatna płatna (cennik)
- Możliwy sposób wykorzystania niekomercyjna komercyjna
- Sposób zabezpieczenia rejestracja e-mail  klucz USB
Siatki MES
- Eksport 1000 elementów Bez ograniczeń
- Import 1000 elementów Bez ograniczeń
- Rysuj siatkę Ortagonalna Ortagonalna
ortagonalna-Szybka
łUkowa
ortagonalna-oBrócona
ortagonalna-obrócona-szYbka
obieKty
obiekTy-obrócona
zamień-Linie-na-siatkę
- Jeden element Bez ograniczeń Bez ograniczeń
- Podziel Liniowo
Poziomo
Poziomo
pIonowo
Liniowo
liniowo-Zagęszczenie
Oba
Automatycznie
Słup
śCiana
ściana-liNiowo
Rozrzedź
rEsetuj
- Węzły na prostej Bez ograniczeń Bez ograniczeń
- Przetnij  Odcinek Odcinek
Polilinia
Zaznaczenie
odcinek-Wybór
- Napraw Polecenie działa 4 razy wolniej niż w wersji pełnej Bez ograniczeń
- Brzegi Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Generator siatki MES - Nowość!
- Belka, Ściana, Słup, Otwór, Obszar płytowy, Linia podziału, Punkt podziału, Linia cięcia Bez ograniczeń Bez ograniczeń
- Automatyczne linie cięć 10 elementów Bez ograniczeń
- Model na panele 10 elementów Bez ograniczeń
- Napraw węzły Bez ograniczeń Bez ograniczeń
- Znajdź węzły Bez ograniczeń Bez ograniczeń
- Pokaż brzegi Bez ograniczeń Bez ograniczeń
- Resetuj Bez ograniczeń Bez ograniczeń
- Uruchom 10 elementów Bez ograniczeń
- Zagęszczaj i przecinaj 10 elementów cięcia Bez ograniczeń
Siatki MES 3D - Nowość!
- Eksport 1000 elementów Bez ograniczeń
- Import 1000 elementów Bez ograniczeń
- Rysuj siatkę Ortagonalna Ortagonalna
ortagonalna-Szybka
ortagonalna-oBrócona
ortagonalna-obrócona-szYbka
obieKty
obiekTy-obrócona
- Konwertuj Bez ograniczeń Bez ograniczeń
- Jeden element Bez ograniczeń Bez ograniczeń
- Podziel Liniowo
Poziomo
Poziomo
pIonowo
Liniowo
liniowo-Zagęszczenie
Oba
- Napraw Polecenie działa 4 razy wolniej niż w wersji pełnej Bez ograniczeń
- Brzegi Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Modele prętowe
- Eksport 3D 30 prętów Bez ograniczeń
- Eksport do Rm-win 10 prętów Bez ograniczeń
- Rozbij linie Bez ograniczeń Bez ograniczeń
- Sprawdź model Bez ograniczeń Bez ograniczeń
- Narzędzia Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Belki

Nie oblicza strzemion na ścinanie i skręcanie razem;
Nie rysuje zakresów strzemion i prętów dla ścianania i skręcania razem
Bez ograniczeń
Słupy i ściany
- Importuj 20 reakcji ze słupów i 50 reakcji ze ścian Bez ograniczeń
- Wyrównaj współrz. Bez ograniczeń Bez ograniczeń
- Sumuj Bez ograniczeń Bez ograniczeń
- Wymiaruj Bez ograniczeń Bez ograniczeń
- Grupuj Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Reakcje
- Importuj 20 reakcji ze słupów i 50 reakcji ze ścian Bez ograniczeń
- Eksportuj 50 reakcji Bez ograniczeń
- Wyrównaj X
Y
Z
wSzystkie
przyciagnij-Reakcje-do-siatki
X
Y
Z
wSzystkie
przyciagnij-Reakcje-do-siatki
przesUń-xy
- Sumuj Sumowanie-szybkie
sumowanie-Współrzędne
przebiegi-słupki-Mb
Sumowanie-szybkie
sumowanie-Współrzędne
Przebiegi-wykres-szybki
przebiegi-wykres-Rozkladanie
przebiegi-słupKi
przebiegi-słupki-Mb
przebiegi-słupkI-kolory
- Operacje Zmień
Pomnóż
Dodaj
Zmień
Pomnóż
Dodaj
dodaj-Ciężar-własny-ścian
dodaj-cIężar-własny-słupów
oznaczWiekszeniż
oznaczMniejszeniż
wstaw-Reakcję-punktową
wstaw-reakcję-Liniową
Mapy zbrojenia
- Importuj 1000 elementów zbrojenia Bez ograniczeń
- Aktualizuj Tylko domyślne zestawy zbrojeń dla wszystkich grubości, góra, dół, x, y Dowolne zestawy zbrojeń dla kombinacji grubości, góra, dół, x, y
Zliczanie
Bez ograniczeń Bez ograniczeń

Ograniczenia wersji Demo mogą ulec zmianie.

Przypominamy, że istnieje też możliwość nieodpłatnego wypożyczenia wersji pełnej, w razie gdyby wesja Demo okazała się niewystarczająca do podjęcia decyzji o zakupie programu. Szczegóły na stronie Zamówienie.

Aktualności

Dostępna jest wersja dla GStarCAD 2021

copyright © Alicja Buśka lh

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM