Biuro Budowlane

Alicja Buśka

tel.kom.: +48 511 790 346
e-mail: biuro@biurobudowlane.pl

Oprogramowanie dla budownictwa

Ścieżka: Programy / ABC Narzędzia / Siatki MES 3D

ABC Narzędzia - siatki MES 3D

Pasek narzędziowy modułu Generator siatki MES

Tworzenie trójwymiarowych siatek MES, eksport/impoprt do programu ABC Obiekt. Moduł zawiera podstawowe polecenia edycji i eksportu/importu. 

Opis poleceń

Poniżej znajduje się spis dostępnych poleceń wraz z ich opisem.
PBSE3 (eksport) - Eksportuje siatkę MES do plików tekstowych programu ABC Obiekt. Należy wskazać punkt bazowy, elementy MES oraz elementy belkowe(LINE). Generowane są trzy pliki: polik belek, plik węzłów i plik elementów. 
PBSI3 (import) - Importuje siatkę MES z plików tekstowych programu ABC Obiekt do programu CAD.
PBSK3 (konwertuj) - Konwertuje siatkę 3D na 2D i na odwrót. Opcje:
 • <2D-na-3d> - konwertuje siatkę 2D (edytowalną w module Siatki MES) na siatkę 3D. Należy zaznaczyć polilinie 2D, a następnie wskazać punkt bazowy na siatce 2D, punkt początkowy wstawienia siatki 3D, punkt wstawienia na osi X płaszczyzny siatki 3D, punkt wstawienia na płaszczyźnie XY siatki 3D.
 • 3D-na-2d - konwertuje siatkę 3D na siatkę 2D. Należy zaznaczyć polilinie 3D znajdujące się na jednej płaszczyźnie, następnie wskazać punkt bazowy na siatce 3D, punkt bazowy na osi X płaszczyzny siatki 3D, punkt bazowy na płaszczyźnie XY siatki 3D, punkt wstawienia siatki 2D (ogólny uklad współrzędnych, współrzędna z będzie pominięta).
PBSS3 (rysuj siatkę) - Rysuje prostokątną siatkę MES na kilka sposobów. Działanie opcji jest analogiczne jak w module Siatki MES. Opcje:
 • Ortagonalna - siatka prostokątna na bazie wskazanych punktów pośrednich.
 • ortagonalna-Szybka - siatka prostokątna na bazie wskazanych punktów pośrednich, z mniejszą ilością opcji.
 • ortagonalna-oBrucona - jw. lecz obrucona.
 • ortagonalna-obrócona-szYbka - jw. lecz obrócona z mniejszą ilością opcji.
 • obieKty - siatka prostokątna na bazie wskazanych obiektów tj. linii, polilinii.
 • obiekTy-obrócona - jw. lecz obrócona.
PBSJ3 (jeden element) - Rysuje jeden element siatki MES 3D trzy, cztero lub pięciowęzłowy.
PBSP3 (podziel) - Dzieli elementy siatki MES 3D na różne sposoby. Działanie opcji jest analogiczne jak w module Siatki MES. Opcje:
 • Poziomo - dzieli poziomo
 • pIonowo - dzieli pionowo
 • Liniowo - dzieli wzdłuż wskazanejgo odcinka 
 • liniowo-Zagęszczenie - dzieli wzdłuż wskazanego odcinka podwójnie 
 • Oba - dzieli pionowo i poziomo
PBSN3 (napraw) - Naprawia elementy siatki MES 3D na różne sposoby. Działanie opcji jest analogiczne jak w module Siatki MES. Opcje:
 • Naprawa-elementów-węzły - zmienia elementy czterowęzłowe na pięciowęzłowe dodając węzeł w miejscu podziału sąsiadujących elementów.
 • łączenie-Węzłów - łączy węzły znajdujące się blisko siebie.
 • Reset-naprawy - resetuje działanie polecenia Naprawa-elementów-węzły.
 • naKładające-węzły - usuwa powtarzające się węzły w tym samym elemencie. 
PBSB3 (brzegi) - Pokazuje brzegi siatki MES 3D. Brzegi są oznaczane odmiennie niż w module Siatki MES. Brzegi nie są pogrubiane lecz oznaczane punktem (Point). Z tego względu konieczna jest zmiana formatu wyświetlania punktów w programie CAD. Z reguły zmianę tę można zrobić w menu Format - Format punktu... Zaleca się wybranie formatu w postaci okręgu o wielkości bezwzględnej 5cm.

  Sposób pracy z programem

  Moduł Siatki MES 3D różni się od modułu Siatki MES rodzajem zastosowanego obiektu, który symbolizuje elementy MES. W module Siatki MES 3D obiektem tym jest polilinia 3D. Polilinia 3D w przeciwieństwie do polilinii zwykłej (wykorzystywanej w module Siatki MES) może być dowolnie zorientowana w przestrzeni. 

  Moduł zawiera tylko podstawowe polecenia i możliwości jego użycia do tworzenia siatki są w obecnej wersji ograniczone. W obecnej wersji może służyć jako pomoc w szczególnych przypadkach.

  Podstawowe zasady:


  Tutoriale

  Brak.

  Filmy instruktażowe

  Brak. 

  Aktualności

  Dostępna jest wersja dla GStarCAD 2021

  copyright © Alicja Buśka lh

  Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM