Biuro Budowlane

Alicja Buśka

tel.kom.: +48 511 790 346
e-mail: biuro@biurobudowlane.pl

Oprogramowanie dla budownictwa

Ścieżka: Programy / ABC Narzędzia / Wymagania

ABC Narzędzia - Wymagania sprzętowe, systemowe, programowe

Różnice wersji 

Program występuje w wersjach:

Wymagania systemowe i sprzętowe

Poniższe wymagania odnoszą się do wersji najnowszej tzn. ABC Narzędzia 2014.

Dostępność modułów i innych funkcji

W poszczególnych systemach CAD ze względu na ich specyfikę i ograniczenia, dostępność i działanie poleceń nakładki ABC Narzędzia może się różnić.

Moduł/funkcja AutoCAD  BricsCAD ZwCAD+
ZwCAD 2019
GStarCAD
Poniżej podano wersje danego programu CAD, w których dostepny jest dany moduł/funkcja programu ABC Narzędzia.
Obsługa procesorów wielordzeniowych 2009-2013 nie (5)(8)
2014-2019 tak (6)(8)
tak
dla VBA 6.5
(8)
tak
dla VBA 6.3
(8)
tak (8)
Pasek narzędziowy 2009-2019 v14-v19 2014-2015
2019 (11)
2021
Siatki MES + Generator
2009-2019 v14-v19 (1) 2014-2015 (2)
2019-2021 (2) (12)
2021 (2) (12)
Siatki MES 3D
2009-2019 v14-v19 2014-2015brak
Modele prętowe
2009-2019 v14-v19 2014-2015
2019-2021
2021
Belki

2009-2019 v14-v19 2014-2015
2019-2021 (9)
brak
Słupy i ściany brak (4)(7) brak (4) brak (4)brak (4)
Reakcje

2009-2019 v14-v19 2014-2015
2019
2021
Mapy zbrojenia 2009-2019 v14-v19 (10) 2014-2015 (9) (10)2021 (9)
Zliczanie
2009-2019 v14-v19 (10) 2014-2015
2019 (9) (10)
2021 (9)

Legenda (znane różnice w działaniu w różnych programach CAD):

 1. Generator MES: W BricsCAD otwory prostokątne są blokami dowolnymi. Ze względu na sposób działania wewnętrznych poleceń programu BricsCAD, wynik generowania osnowy z modelu może być nieco inny niż w AutoCAD. 
 2. Generator MES: W ZwCAD i GStarCAD nie działa tworzenie ścian i belek w postaci multilinii. Mogą być one tworzone przy pomocy polilinii.
 3. (usunięto)
 4. (moduł wycofany)
 5. Brak obsługi procesorów wielordzeniowych oznacza, że program ABC Narzędzia (a właściwie VBA Enabler) w danej wersji programu CAD wykorzystuje tylko jeden rdzeń procesora na spółkę z programem CAD, co wiąże się ze spowolnionym działaniem.
 6. ABC Narzędzia (a właściwie VBA Enabler) w AutoCAD 2014 obsługuje procesory wielordzeniowe, w związku z tym szybkość działania (na komputerach z procesorami wielordzeniowymi) jest zwiększona wielokrotnie względem wcześniejszych wersji AutoCADa. Dlatego w przypadku procesorów wielordzeniowych zaleca się używanie AutoCADa w wersji 2014, a wręcz jest to konieczne.
 7. Słupy i ściany: Moduł ten dostępny był w starej wersji programu
  ABC Narzędzia 0.87b*. W nowej wersji również jest dostępny, ale nie była sprawdzana kompatybilność z nowymi wersjami AutoCADa.
 8. Patrz testy szybkości działania programu znajdujące się poniżej na tej stronie. Uwaga! W BricsCAD 32bit należy doinstalować VBA w wersji 6.5.
 9. Różne moduły: W ZwCAD i GStarCAD obsługa tabel jest ograniczona. Należy dostosować styl tabeli Standard dla wyświetlania tekstu o prawidłowej wysokości (wysokość tekstu Dane:15; Nagłówek:15; Tytuł:25). Tabele są tworzone wolniej.
 10. Różne moduły: W BricsCAD i ZwCAD tabele nie obsługują formuł. Jest to ograniczenie programu CAD a nie ABC Narzędzi, ale w związku z tym możliwości użycia modułu Zliczanie i zestawień zbrojenia modułu Mapy zbrojenia są ograniczone. 
 11. W ZwCAD 2019 dla prawidłowego wyświetlania ikon w paskachnarzędziowych należy w ustawieniach dodać dodatkowy katalog "ABCNarzedzia/Paski/Ikony".
 12. W ZwCAD 2019-2021 oraz GStarCAD 2021 w module Generator siatki MES nie działa generowanie siatki MES z modelu. Można korzystać z generowania siatki MES z osnowy (polilinii).

Testy szybkości działania 

Poniżej przedstawiamy wyniki testów szybkości działania programu ABC Narzędzia. Testy przeprowadzono dla różnych konfiguracji sprzętowych i programowych. 

Test 1. Polecenie PBSS, 40tys. elementów MES

Test 2. Polecenie PBSS, 3,6tys. elementów MES

Procedura testu 1 i 2:

Konfiguracja:
System operacyjny
Program CAD
Procesor, RAM
Wynik:
czas [g:m:s]
wskaźnik wydajności [ile razy wolniejszy niż najszybszy]
BricsCAD v14 32bit, VBA 6.5
Windows 7 SP1 64bit
AMC FX(tm)-4300 Quad-Core Processor, 3.80 GHz, 8GB RAM
Test 1 00:00:00 ~0,6x
hiper
Test 2 00:00:06 0,6x
hiper
AutoCAD 2009 32bit, VBA 6.3
Windows XP SP3 32bit
AMD Athlon(TM) 64 Processor 3000+ 2.00 GHz, 2GB RAM
Test 1 00:00:10

1,0x
super
Test 2 <00:00:01
1,0x
super
BricsCAD v15 32bit, VBA 6.5
Windows 7 64bit
Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz, 4GB RAM
Test 1 00:00:11 1,1x
super
Test 2 00:00:01 1,0x
super
BricsCAD v14 32bit, VBA 6.5
Windows XP SP3 32bit
AMD Athlon(TM) 64 Processor 3000+ 2.00 GHz, 2GB RAM
Test 1 00:00:12
1,2x
super
Test 2 00:00:01
1,0x
super
ZwCAD+ 2014 32bit, VBA 6.3
Windows 7 64bit
Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz, 4GB RAM
Test 1 00:00:14 1,4x
super
Test 2 00:00:03 1,3x
super
ZwCad+ 2015  64bit, VBA 6.5
Windows 8.1 PRO 64bit
Intel(R) Core(TM)  i5-4210M CPU 2.60 GHz 2.59 GHz, 8 GB
Test 1 00:00:18 2,0x
ok
Test 2 00:00:02 1.8x
ok
ZwCAD+ 2015 32bit, VBA 6.3
Windows XP SP3 32bit
AMD Athlon(TM) 64 Processor 3000+ 2.00 GHz, 2GB RAM
Test 1 00:00:22
2,2x
ok
Test 2 00:00:02
2,0x
ok
BricsCAD v14 32bit, VBA 6.5
Windows 7 64bit
Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz, 4GB RAM
Test 1 00:00:22 2,2x
ok
Test 2 00:00:02 2,0x
ok
AutoCAD 2014 64bit, VBA 7
Windows 7 64bit
Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz, 4GB RAM
Test 1 00:00:27
2,7x
ok
Test 2 00:00:04
4,0x
ok
ZwCAD+ 2015 32bit, VBA 6.3
Windows 7 64bit
Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz, 4GB RAM
Test 1 00:00:29 2,9x
ok
Test 2 00:00:03 3,0x
ok
AutoCAD 2015 64bit, VBA 7
Windows 7 64bit
Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz, 4GB RAM
Test 1 00:00:33 3,3x
ok
Test 2 00:00:03 3,0x
ok
AutoCAD 2012 64bit, VBA 6.3
Windows 7 64bit
Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz, 4GB RAM
Test 1 01:10:05

420x
za wolno
Test 2 00:05:54
400x
za wolno

Uwaga! Wyniki testu mają charakter orientacyjny, ponieważ  mogą na nie mieć wpływ różne czynniki takie jak programy działające w tle zużywajace moc procesora itp. Na innym komputerze z tą samą konfiguracją wynik może się różnić.

Uwaga! Wyniki testów dotyczą poleceń, które przeprowadzają operacje na dużej ilości danych. W przypadku innych poleceń konfiguracja sprzętowa często nie ma wpływu na odczuwaną przez użytkownika szybkość działania programu.

Klucz sprzętowy USB

Program w wersji pełnej jest zabezpieczony kluczem sprzętowym USB, dostarczanym wraz z płytą instalacyjną programu.

W trakcie działania programu klucz USB musi znajdować się w porcie USB. Prawidłowo działający klucz USB jest podświetlony. Brak podświetlenia może świadczyć o awarii klucza lub niewystarczającym zasilaniu w porcie USB. Aby uniknąć zbyt niskiego zasilania, nie należy podłączać klucza za pośrednictwem hubów oraz długich przedłużaczy USB bez dodatkowego zasilania.

 

 

Aktualności

Dostępna jest wersja dla GStarCAD 2021

copyright © Alicja Buśka lh

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM