Biuro Budowlane

Alicja Buśka

tel.kom.: +48 511 790 346
e-mail: biuro@biurobudowlane.pl

Oprogramowanie dla budownictwa

Ścieżka: Programy / ABC Narzędzia / Zliczanie

ABC Narzędzia - Zliczanie

Pasek narzędziowy modułu Zliczanie

Zlicza bloki, teksty, linie, polilinie, łuki, linie wymiarowe, multileadery występujące w rysunku oraz generuje zestawinie więźby drewnianej na podstawie schematu 2D złożonego z linii i bloków.

Wersja 2014 wprowadza okienka dialogowe, obsługę większej ilości typów obiektów, możliwość generowania tabelki zestawienia, możliwość obrysowywania więźby i kilka innych.

Wersja 2014 wprowadza wiele zmian:

Opis poleceń

Poniżej znajduje się spis dostępnych poleceń wraz z ich opisem.
PBZLD (zestawienie więźby) - Generuje zestawienie więźby drewnianej na podstawie linii (LINE) i bloków symbolizujących elementy więźby. Linie muszą mieć wypełnione pola Hyperlink wg schematu: "H;B;Opis; Symbol" np.: "7;14; Krokwie;K-". W polu Thicness należy wpisać kąt nachylenia dachu (np. krokwii) w stopniach. Polecenie zlicza również słupy umieszczone na rysunku w postaci bloków (blok o nazwie "slup" i atrybucie DLUGOSC zawierającym długość słupa w cm). Ponadto polecenie:
  • Umieszcza na liniach opisy z numeracją oraz aktualizuje te opisy przy ponownym uruchomieniu zliczania. Opisy mają konfigurowalną zawartość i wysokość.
  • Potrafi obrysowywać elementy więźby przy pomocy polilinii lub obiektów Wipeout. W tym drugim przypadku otrzymujemy rzut z uwzględnieniem zadanej kolejności elementów (jedne elementy zakywają inne znajdujące się niżej).
  • Parametry elementó więźby można nadawać również poleceniem PBZLD - Nadaj-właściwości.
 PBZLO (zliczanie obiektów) - Zlicza ilości i długości różnych obiektów na rysunku, takich jak: linie wymiarowe (długość, ilość, ilość z grupowaniem wg długości), bloki i atrybuty bloków (ilość), teksty (Text i MText), odnośniki (MultiLeader) (ilość), polilinia (długość, ilość, pole powierzchni), linia, łuk (ilość, długość).
Polecenie w założeniu pomyślane jest do automatycznego zliczania długości ścian, wieńców, belek itp. (oznaczonych linią wymiarową z opisem), ilości różnych elementów na schematach i rysunkach zbrojeniowych (oznaczonych blokami lub opisami tekstowymi lub odnośnikami) oraz powierzchni stropów, stref (obrysowa- nych poliliniami).
Polecenie wyświetla wyniki w kilku formach:
1. generuje tabelę zestawienia (przycisk Zestawienie)
2. lub wstawia wyniki zliczania do linii poleceń (F2)
3. a także może umieszczać je w istniejącej tabeli (aktualizuje istniejące zestawienie - przycisk Aktualizuj tabelę).  Aktualizowana tabela może posiadać dowolny kształt, dowolne kolumny i wiersze, wśród których muszą się znajdować kolumna z identyfikatorami (wielkość liter ma znaczenie), kolumna z jednostkami (m, mb, cm, mm, szt. - pisane z małej litery) oraz kolumna na zliczane wartości. Tabela taka w parametrze Hyperlink, może mieć zdefiniowane numery kolumn symboli, jednostek i wartości w formacie "nr kolumny symboli;nr kolumny jednostek;nr kolumny wartości" np. "1;2;3", w przyciwnym przypadku użytkownik będzie o to pytany.  
Tabele AutoCAD posiadają możliwości arkuszy kalkulacyjnych (np. formuły), dzięki czemu można np. sumować zliczane wartości, obliczać objętości, powierzchnie itd. Ponadto polecenie może kolorować zliczane obiekty.
Uwagi:
  • Zliczanie pola powierzchni dotyczy tylko polilinii.
  • Aby program prawidłowo rozpoznał tekst wpisany do obiektu tektu wielowierszowego (MText) nie może on posiadać formatowania 'ręcznego' np. "TEKST" to nie to samo co "TEKST".
  • Linie wymiarowe, których długości mają być sumowane wg symboli muszą mieć wypełniony parametr Text override w formacie "SYMBOL L=<>".
  • W przypadku aktualizowania tabeli zaleca się skasowanie w niej wartości, które mają być aktualizowane. W przeciwnym przypadku gdy wśród zaznaczonych do zliczania obiektów nie będzie obiektów o symbolach, które mają być aktualizowane, w tabeli pozostanie stara wartość dla danego symbolu.

Sposób pracy z programem

Wg pojawiających się instrukcji. Efekty działania poleceń - patrz przykłady.

Przykładowe pliki

Uwaga! Poniższe przykłady pochodzą ze starej wersji programu. Nowe przykłady w przygotowaniu.

Filmy instruktażowe

Aktualności

Dostępna jest wersja dla GStarCAD 2021

copyright © Alicja Buśka lh

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM